آنتی باکتریال

کانال های پارچه ای

سیستم توزیع و انتقال هوای پارچه ای ( تکستایل ) ساخته شده از الیاف خاص با تکنولوژی بالا برای انتقال و توزیع هوا، با کاهش

ادامه مطلب