تجهیزات جانبی داکت اسپلیت

چیلر اسکرو

چیلر های تراکمی یکپارچه هوایی ( Air  Cooled ) سری ACS با کمپرسورهای مدل Screw، جهت استفاده در شرایط حاره ای ( تروپیکال ) با

ادامه مطلب