air

چیلر اسکرال

چیلر اسکرال هواخنک سری ALCA 30-135TR چیلرهای تراکمی یکپارچه هوایی (Air Cooled) سری ALCA با کمپرسورهای مدل Scroll، جهت استفاده در شرایط دمایی مختلف با

ادامه مطلب